اطلاعات تماس با دبیرخانه مسابقات :

آدرس : اصفهان - هشت بهشت  - اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره قرآن ، نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان - کارشناس مسئول قرآن و عترت آقای مهدی نم نبات تلفن: 37108521-031

بخش فنی مهندس ذاکرفر

پست الکترونیکی:  zakerfar@isfedu.ir