پورتال وزارت آموزش و پرورش-اصفهان-اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
خانه

کسب رتبه اول گروه مصباح الهدی اصفهان در دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دانش آموزان دارالقرآنهای سراسر کشور
1397/08/26